Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Molimo zainteresirane studente da se jave Uredu dekanice Fakulteta ekonomije "Dr. Mijo Mirković" (FET) ukoliko žele sudjelovati u obavljanju poslova u organizaciji promocije diplomanata FET-a i studija Kulture i turizma, koja će se održati u pulskoj Areni, 8. lipnja 2022. godine.

Poslovi podrazumijevaju sudjelovanje na koordinacijskom sastanku i generalnoj probi promocije, te pomoć u organizaciji i održavanju same promocije (detalji će biti pojašnjeni na koordinacijskom sastanku).

Cijena satnice: 29,30 kn

Pozivu se mogu odazvati svi studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, koji imaju status redovitog studenta.

Podnošenje prijave i rok za prijavu – do petka, 3. lipnja 2022. u 12 sati, potrebno je svoj interes javiti i JMBAG dostaviti na e-adresu

Rezultati o izabranim studentima bit će objavljeni na mrežnim stranicama 3. lipnja 2022. pod JMBAG-om odabranoga studenta/ice.

Popis obavijesti