Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Natječaj za izradu idejnog grafičkog...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ raspisuje nagradni natječaj za izradu idejnog grafičkog rješenja FET-a. Budi kreativan i osmisli vizualni identitet FET-a. Prijavi se na natječaj za izradu idejnog rješenja za promotivne materijale FET-a. Sudjelovanje na natječaju predstavlja odličnu referencu i priliku za prezentaciju vlastitih vještina u području vizualnih komunikacija. Pokaži nam što znaš! Zadatak je na kreativan i inovativan način prezentirati djelatnost Fakulteta kako bi se informiralo i zainteresiralo buduće studente za upis na Fakultet. Idejno grafičko rješenje/vizual aplicirat će se na majice i ostale promotivne materijale FET-a.

Rješenje treba sadržavati vizual te tekstualni opis u kojem je detaljno objašnjen koncept kampanje, u obliku detaljnih skica ili digitalno generiranih dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih vizualizacija.

Uvjeti natječaja

  • Natječaj je otvoren za sve studente i studentice i studentske organizacije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na Natječaj se može prijaviti autor pojedinac ili skupina autora.
  • Radovi ne smiju biti prethodno objavljeni, a natjecatelji su ih dužni držati anonimnima sve do objave rezultata Natječaja. U suprotnom će natjecatelji i njihovi radovi biti isključeni iz Natječaja.
  • Prijedlog rješenja treba biti originalan, odnosno različit od postojećih za druge organizacije ili tvrtke.
  • Rok za predaju idejnih rješenja je četvrtak, 31. ožujka do 12 sati. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.

Žiri sastavljen od djelatnika FET-a odabrati će pobjednike natječaja koji će biti objavljeni na stranicama Fakulteta. Autor/i pobjedničkog rješenja obvezuje/u se da će, u dogovoru s Fakultetom, napraviti eventualnu doradu i prilagodbu rješenja. U slučaju da žiri ocijeni da niti jedno rješenje nije izvedivo ili ne zadovoljava kvalitetom, neće se proglasiti pobjednici te se natječaj poništava.

Uz priliku da realizira svoje rješenje, pobjedniku natječaja uručiti će se i novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn.

Sve upite vezane uz natječaj kao i prijavu sa vizualnim rješenjem možete slati putem elektroničke pošte na mokmazic@unipu.hr

Napomene:

  • Više autora može sudjelovati u izradi jednog idejnog rješenja, pri čemu međusobno dijele novčanu nagradu
  • Predloženi koncept treba biti originalno rješenje autora i povezan s misijom i vizijom FET-a
  • U promotivnim materijalima potrebno je predvidjeti mjesto za logotip FET-a

Prijavom na Natječaj natjecatelji prihvaćaju Natječaj i uvjete Natječaja, potvrđuju istinitost i potpunost prijavljenih podataka te pristaju na objavljivanje svojih podataka i javno izlaganje natječajne dokumentacije. Predajom natječajnoga rada autor/koautori potvrđuju da su nositelji svih autorskih prava na radu. Isplatom naknade za pobjednički rad autor/koautori prenose na Sveučilište Jurja Dobrile u Puli sva imovinska autorska prava na radu, a zadržavaju moralna autorska prava. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli zadržava pravo da nagrađeni rad ne koristi kao logotip, kao i pravo izmjene odabranih idejnih rješenja.

Troškove izrade natječajnoga rada i slanja snosi autorica/autor. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i bez snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dužno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svome radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama. U skladu sa zakonom utvrđenom svrhom i u interesu javnosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje svoje akte na službenoj internetskoj stranici. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli će s osobnim podacima autora i koautora postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018). Slijedom navedenog, podnositelj natječajne prijave – autori i koautori izjavljuju da su upoznati da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli njihove osobne podatke iz natječajne prijave kao i ostale podatke koje Sveučilište o njima sazna u okviru provedbe ovog natječajnog postupka, prikuplja, obrađuje i koristi u svrhu provedbe ovog Natječaja, uključujući i objavu rezultata natječaja na mrežnim stranicama te u svrhu obavljanja svojih javnopravnih ovlasti i dužnosti, sve u skladu s pozitivnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Popis obavijesti