Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla demonstratora/demonstratorice u akademskoj godini 2021./2022. na Medicinskom fakultetu u Puli, preddiplomski stručni studij Sestrinstvo na kolegijima „Osnove zdravstvene njege“ i „Proces zdravstvene njege“:

  1. na kolegiju „Osnove zdravstvene njege“ pet (5) studenata/studentica u statusu studenta/studentice preddiplomskog stručnog studija sestrinstva biraju se za demonstratora-icu i bit će angažirani-e na kolegiju u zimskom semestru. Uvjeti za odabir su položen kolegij najmanje s ocjenom vrlo dobar.
  2. na kolegiju „Proces zdravstvene njege“ pet (5) studenata/studentica u statusu studenta/studentice preddiplomskog stručnog studija sestrinstva biraju se za demonstratora-icu i bit će angažirani-e na kolegiju u ljetnom semestru. Uvjeti za odabir su položen kolegij najmanje s ocjenom vrlo dobar.

Pozivaju se studenti i studentice zainteresirani za obavljanje poslova demonstratora/demonstratorice da najkasnije do 28. listopada 2021. godine dostave svoju prijavu i životopis (CV) preporučljivo u Europass formatu, (www.europass.cedefop.europa.eu/hr/home) na adresu elektronske pošte:

  • dijana.majstorovic@unipu.hr  s naznakom Javni poziv za demonstratora/demonstratoricu za kolegij „Osnove zdravstvene njege“ i „Proces zdravstvene njege“.
  • Predviđena cijena sata: 26,56 kn

Period rada: akademska godina 2021./2022. 

Nakon provedenog postupka s odabranim studentom sklopit će se Ugovor o obavljanju studentskog posla.

Popis obavijesti