Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, a sukladno članku 5. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentskih programa, Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 25. veljače 2020. godine raspisuje Natječaj za sufinanciranje troškova prijevoza studenata polaznika međunarodnih programa mobilnosti ERASMUS + i CEEPUS.

Cilj natječaja je poticanje studenata na sudjelovanje u međunarodnim programima mobilnosti te doprinos u podizanju kvalitete studiranja studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Natječaj za sufinanciranje troškova prijevoza studenata polaznika međunarodnih programa mobilnosti ERASMUS+ i CEEPUS provodi se sukladno Pravilniku o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentskih programa (https://www.unipu.hr/dokumenti/pravilnici).

Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Senat Sveučilišta na prijedlog Studentskog zbora. 

Iznos raspoloživih sredstava iznosi: 30.000,00 kuna.

Tekst Natječaja i Obrazac za prijavu preuzmite u nastavku:

 

Popis obavijesti