Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, a sukladno članku 5. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentskih programa, Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 21. siječnja 2020. godine raspisuje Natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti.

Cilj natječaja je poticanje studenata i studentskih organizacija na provođenje većeg broja aktivnosti, doprinos u podizanju kvalitete života studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, informiranje i edukacija studenata o osnovama prijavljivanja projektnih ideja, provođenju projekata i projektnog upravljanja.

Natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti provodi se sukladno Pravilniku o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentskih programa (https://www.unipu.hr/dokumenti/pravilnici). Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Senat Sveučilišta na prijedlog Studentskog zbora, a iznos raspoloživih sredstava iznosi 14.526 kuna.

Pravo sudjelovanja u natječajnom postupku imaju svi studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, studentske udruge ili druge organizacije studenata upisane u Evidenciju studentskih organizacija Sveučilišta.

Rok za prijavu na natječaj za financiranje studentskih programa je petnaest (15) dana od dana objave Natječaja. Zadnji dan prijave na natječaj je 5. veljače 2020. godine.

Natječajna dokumentacija:

Popis obavijesti