Opcije pristupačnosti Pristupačnost

EURES Hrvatska u suradnji s njemačkom službom za zapošljavanje, uredom u Kölnu (Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Köln) otvara poziv inozemnim studentima/studenticama, zainteresiranima za zapošljavanje u SR Njemačkoj do najviše 3 mjeseca u kalendarskoj godini tijekom ljetnih praznika.

Osnovni uvjeti za kandidate/kandidatkinje

Sve osobe, zainteresirane za rad u SR Njemačkoj tijekom ljetnih praznika, trebaju:

  • imati status redovnog studenta/redovne studentice sveučilišta ili visoke škole 
  • dobro poznavati njemački jezik (podatak se unosi u prijavnicu - Bewerbung)
  • biti raspoloživi za rad u SR Njemačkoj minimalno 2 mjeseca tijekom ljetnih praznika 
  • biti raspoloživi za rad na području cijele SR Njemačke tj. ne inzistirati na radu u određenoj pokrajini ili gradu 
  • prihvatiti različite poslove u različitim djelatnostima.

Način i rokovi prijave

Prijave zainteresiranih studenata/studentica za zapošljavanje u 2020. godini zaprimaju se do 10. veljače 2020. godine (sva pošta poslana do navedenog datuma, bez obzira na datum zaprimanja, bit će uzeta u obzir), a potrebno ih je poštom dostaviti na adresu ureda EURES Varaždin (Partnerstelle):
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Regionalni ured Varaždin – EURES Varaždin
Trenkova ulica 56
42000 Varaždin
EURES savjetnica Marina Ostrun, EURES-Varazdin@hzz.hr.

Njemačka služba za zapošljavanje odbit će sve prijave onih kandidata/kandidatkinja koji/koje nemaju poslodavca, a poslali su prijave izravno u Agentur für Arbeit Köln. Prijave je potrebno slati isključivo EURES-ovom uredu u Varaždinu.

Dokumenti potrebni za prijavu

Potpunu prijavu koju je potrebno dostaviti EURES-ovoj savjetnici u Varaždin čine:

  • 2 popunjene prijavnice (Bewerbung) sa zalijepljenim fotografijama (format za putovnicu) – prijavnice popuniti putem računala radi čitkosti, ispisati dva puta obostrano na po 1 list papira te vlastoručno potpisati oba primjerka 
  • 1 uvjerenje o upisu na fakultet ili višu školu ovjereno pečatom institucije (Immatrikulationbescheinigung) – nužno je od nadležne obrazovne institucije zatražiti dva ovjerena uvjerenja o upisu od čega jedno uvjerenje kandidat/kandidatkinja zadržava kod sebe i predaje ga poslodavcu prilikom zapošljavanja dok drugi primjerak uvjerenja dostavlja uz prijavu 
  • preslika vozačke dozvole (samo za kandidate/ kandidatkinje koji je posjeduju i aktivni su vozači, te su spremni upravljati npr. traktorom ili drugim radnim strojevima). 

Prije popunjavanja i dostave dokumentacije nužno je pročitati Brošuru: zapošljavanje inozemnih studenata u Njemačkoj (Merkblatt: Ferienbeschäftigung in Deutschland für Studierende aus dem Ausland) o uvjetima ove vrste rada te vlastitim potpisom na prijavnicama potvrditi upoznatost s informacijama iz brošure i spremnost na opisane uvjete rada.

Dokumenti: 

► Bewerbung
► Immatrikulationsbescheinigung (Uvjerenje o upisu) - uvjerenje je neophodan dokaz o studentskom statusu tj; o upisu na fakultet ili višu školu; uvjerenje o upisu ispunjava i ovjerava obrazovna ustanova koju student pohađa; iz uvjerenja treba biti razvidno trajanje praznika i vrijeme nastavka studija; rad je moguće samo unutar na uvjerenju upisanog razdoblja
► Merkblatt: Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten.

Postupak zapošljavanja

Zainteresirani njemački poslodavci prijavljuju slobodna radna mjesta tijekom ljetnih praznika njemačkoj službi za zapošljavanje. Pronađe li služba za zapošljavanje odgovarajućeg poslodavca, obavijestit će kandidata/kandidatkinju kroz ponudu za radno mjesto (Stellenangebot). Preduvjet za dobivanje ponude jesu ispravno upisana adresa elektroničke pošte te redovito praćenje iste. Njemačka služba za zapošljavanje potencijalnu ponudu dostavlja kandidatu/kandidatkinji putem elektroničke pošte te je na pristiglu ponudu nužno odgovoriti u što kraćem roku.
U slučaju prihvaćanja ponude, potrebno je prije puta kontaktirati poslodavca radi potvrde dolaska i provjere svih uvjeta rada.
U slučaju odustajanja odnosno spriječenosti, potrebno je što prije obavijestiti njemačku službu za zapošljavanje o novonastalim okolnostima (kontakt podaci se nalaze u spomenutoj brošuri).

Za studente koji već imaju poznatog poslodavca

Poslodavci se s popunjenim obrascem Vordruck Ferienbeschäftigung (namentliche Anforderung obraćaju na sljedeću adresu:
Agentur für Arbeit Köln
Team 007/008
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
Poveznica: Ferienbeschäftigung für ausländische Studierende.
Studenti/studentice koji već imaju poznatog poslodavca u SR Njemačkoj koji ih želi zaposliti tijekom ljetnih praznika, ne javljaju se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. U tom slučaju njemački poslodavac kandidata/kandidatkinju „traži poimence“ pri Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Köln.

Popis obavijesti