Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastupno predavanje Ive Ivkić, mag....

V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 17. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo.

Iva Ivkić, mag. med. techn. održat će nastupno predavanje u petak, 4. ožujka 2022., u 19 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu "Evaluacija u procesu zdravstvene njege", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, na kolegiju Proces zdravstvene njege.

Praćenje nastupnog predavanja omogućeno je i putem slijedećeg linka:

Odluka

Popis obavijesti