Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastupno predavanje Keti Glavaš, mag....

V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 18. veljače 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo.

Keti Glavaš, mag. med. techn. održat će nastupno predavanje u petak, 4. ožujka 2022., u 15:40 sati u dvorana zgrade FET-a, Preradovićeva 1/ 1 na temu "Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom-sestrinske dijagnoze", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, kolegij Proces zdravstvene njege

Praćenje nastupnog predavanja omogućeno je i putem slijedećeg linka:

Odluka

Popis obavijesti