Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastupno predavanje dr. med. spec....

V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 29. prosinca 2021. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija.

Dr. med. spec. Željko Pušelja, epidemiolog održati će nastupno predavanje u petak, 7. siječnja 2022., u 15:30 sati, Dvorana Pula, Preradovićeva 1/1 (zgrada FET-a), na temu Presjek kroz pandemiju COVID 19 sa osvrtom na cijepljenje kao trenutno jedini dostupan alat za zaustavljanje pandemije u sklopu kolegija Higijena I epidemiologija, studentima II godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo.

Praćenje nastupnog predavanja omogućeno je i putem slijedećeg linka:

Odluka:

Popis obavijesti