Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastupno predavanje Biljane...

V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 19. siječnja 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje pravo.

Biljana Macanović, mag. iur. održat će nastupno predavanje u srijedu, 26. siječnja 2022., u 13.30 sati u dvorani TCR, Preradovićeva 1 (zgrada FET-a) na temu "Etika i pravo u suvremenoj medicini", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo na kolegiju Socijalno i zdravstveno zakonodavstno

Praćenje nastupnog predavanja omogućeno je i putem slijedećeg linka:

Odluka

Popis obavijesti