Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastupno predavanje Doris Brnobić...

V. d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli, 19. siječnja 2022. donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polje pravo.

Doris Brnobić Rajlić, dipl. iur. održat će nastupno predavanje u srijedu, 26. siječnja 2022., u 13 sati u dvorani TCR, Preradovićeva 1 (zgrada FET-a) na temu "Pravni problemi u hrvatskom zdravstvu u sklopu", studentima I. godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo na kolegiju Socijalno i zdravstveno zakonodavstno.

Praćenje nastupnog predavanja omogućeno je i putem slijedećeg linka:

Odluka

Popis obavijesti