Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijest za kandidate za upis na...

Medicinski fakultet u Puli provodi intervju za kandidate koji su se putem stranice studij.hr prijavili na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
Dokumentacija za prijavu na intervju treba sadržavati:

  1. ispunjen prijavni list
  2. Potvrda o uplati troškova provođenja intervjua u visini od 400 kuna na račun Medicinskog fakulteta, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli: IBAN HR1923600001101931377, model HR00, poziv na broj primatelja 05005-OIB pristupnika, a kao svrhu navesti "troškovi provođenja intervjua"
     

Obrazac prijave i dokaz o uplati pristupnik dostavlja isključivo putem elektronske pošte: mfpu-diplomski-dodatneprovjere@unipu.hr do 21. rujna 2022.

Intervjui će se provoditi 23. rujna.

 

Datum: petak, 23. rujna 2022.

Mjesto:

Zgrada FET-a „Dr. Mijo Mirković“
Preradovićeva 1
Dvorana Vijećnica  

Vrijeme od 8 sati

Popis obavijesti